LUGO OPINA ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS - LOOPExposición pública dos resultados da Fase 2 de LOOP, relativos ás votacións efectuadas pola cidadanía lucense e ás propostas que se van executar (destacadas en cor verde), en función do número de votos acadados por cada unha das propostas na Fase 2 e do importe asignado a cada área na Fase 1.

As propostas están ordenadas por número de votos, de xeito que se por algún motivo non se puidese realizar a proposta destacada en cor verde, pasaríase a executar a seguinte co maior número de votos nesa área, e así sucesivamente.

PROPOSTAS VIABLES QUE SE SOMETERON A VOTACIÓN

PROPOSTAS QUE SE EXECUTARÁN SEN PRECISAR DE VOTACIÓN (porque tras as votacións efectuadas ás 13 áreas na primeira fase, cóntase con orzamento suficiente para executar todas as propostas viables de dúas áreas, sen necesidade de ser sometidas a votación na segunda fase)